120 tình huống mô phỏng lái xe - Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thi sát hạch ô tô

Để phục vụ cho thi sát giấy phép lái xe ô tô cho các hạng B1, B2, C, D, E... thì bên cạnh công việc sử dụng phần mềm thi 600 câu. Kể từ ngày 15/06/2022, người thi lấy ô GPLX cần phải sử dụng thêm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thông tin của Cục đường bộ Việt Nam. Trong phần mềm này có 120 bài mô phỏng các vấn đề nguy hiểm hoặc tìm kiếm trên đường khi điều khiển ô trong các loại điều kiện thời gian, đường sá và cách xử lý khi gặp vấn đề đó.

1/ Link cài đặt (Dành cho máy tính) 120 tình huống mô phỏng mới nhất V2.0.0  (áp dụng vào ngày  15/2/2024 ).

2/ Link học trực tuyến (Dành cho máy tính) 120 tình huống mô phỏng lái xe - Vui lòng nhấn chọn phiên bản V 2.0.0

Chúc các bạn ôn luyện đạt kết quả cao!