Ngày 08/ 10/ 2019, Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành thông tư số: 38/2019/TT-BGTVT quy định về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ trước tới nay vẫn thực hiện theo Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT.

Ví dụ: Hạng B1 & B2 khóa học là 100 ngày. Số giờ học/ 01 học viên/ Khóa đào tạo: 24 giờ. Thời gian học & lịch học hoàn toàn do sự thống nhất giữa giáo viên hướng dẫn thực hành và học viên.

Thay đổi lớn của thông tư số 38/2019/TT-BGTVT:

Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, các cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) từ ngày 01 tháng 05 năm 2020; tổ chức đào tạo về phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; trang bị ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên sau 06 tháng kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành.


Hạng B1 & B2 khóa học vẫn giữ nguyên 100 ngày. Số giờ học/ 01 học viên/ Khóa đào tạo đối với hạng B1 là 204 giờ & đối với hạng B2 là 220 giờ. Việc học tập của học viên hoàn toàn được điểm danh theo công nghệ nhận dạng vân tay để xét duyệt tư cách thi.

Điều quan trọng thứ 2: Chắc chắn học phí sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Thời gian áp dụng thông tư số 38/2019/TT-BGTVT:

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 & chính thức được lùi thời hạn áp dụng đến ngày 15/12/ 2021 đối với một số quy định trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Nhưng theo Văn bản hợp nhất số 20 (hợp nhất giữa Thông tư 38/2019 và Thông tư 12/2017) của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thì từ 1-1-2021, tất cả trung tâm đào tạo, sát hạch, cấp GPLX phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo và việc sát hạch được áp dụng từ 1-5-2021.

Tóm lại: Nhu cầu sở hữu GPLX là nhu cầu tất yếu của mỗi công dân & nếu bạn đăng ký nộp hồ sơ xin cấp phép GPLX trước 1-5-2021 thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí về thời gian cũng như tiền bạc cho bản thân.

Chúc các bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *