2_ Tiếp đầu đường cong.
3_ Đỉnh đường cong.
4_ Tiếp cuối đường cong.

Các kỹ thuật lái xe qua các khúc cua và góc cua về cơ bản là giống nhau. Ở những khúc cua hoặc góc cua, xe sẽ muốn đi thẳng về phía trước trong khi bạn muốn chuyển hướng. Nếu bạn đi quá nhanh hoặc đường trơn trượt, quán tính xe sẽ thắng và bạn sẽ không thể đi vòng qua góc cua hoặc khúc cua. Bất kỳ sự điều chỉnh tốc độ hoặc tay lái nào được yêu cầu khi vào cua đều phải thực hiện từ từ để tránh mất khả năng kiểm soát xe.

Phần quan trọng nhất khi lái xe vào khúc cua hoặc góc cua là kiểm soát tốc độ trước khi đến đó (Tại đỉnh khúc cua và góc cua chỉ sử dụng quán tính của xe, không phanh, không ga).

Để lái xe quanh một khúc cua hoặc góc cua gấp, hãy làm theo quy trình sau:

  1. Kiểm soát tốc độ tại tiếp đầu đường cong. Nhả chân ga và phanh lại nếu cần. Điều quan trọng là phải phanh trên đường thẳng .
  2. Ở xe số sàn, hãy chuyển về số thấp hơn để có đủ lực tăng tốc qua khúc cua hoặc góc cua.
  3. Sử dụng các kỹ thuật thị giác khi lái xe trên đường cong .
  4. Sử dụng chân ga nhẹ nhàng cho đến khi bạn đến điểm giữa của khúc cua (đỉnh đường cong), rồi nhả ga (chuyển chân phải về vị trí chân phanh).
  5. Khi bạn đến đỉnh đường cong, hãy nhả vô lăng và tăng tốc ra khỏi khúc cua .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *